Clasificarea ouălor în funcție de calitate

Ouă de categoria A: au formă normală, intacte și cu coaja curată, la examenul ovoscopic prezintă camera de aer cu înălțimea până la 6 milimetri, imobilă, gălbenușul vizibil în poziția centrală, albușul limpede, transparent, fără impurități și mirosuri străine.
Ouă de categoria B: sunt ouă care nu respectă toate caracteristicile de calitate prevăzute pentru ouăle de categoria A
Ouăle din categoria A, după greutate, se clasifică în:
— categoria XL (foarte mare): greutate 73 g;
— categoria L (mare): greutate 63 g si <73 g; — categoria M (mediu): greutate 53 g si < 63 g; — categoria S (mic): greutate < 53 g.
Marcarea ouălor – ce reprezintă cifrele de pe ștampilă
Pentru asigurarea trasabilității, ouăle destinate comercializarii vor fi marcate obligatoriu cu codul producatorului. format din inițiale care reprezinta țara, județul, un număr de ordine in cadrul județului, data ouatului (ziua și luna) și o cifră in fața codului țării care va indica metoda de creștere, astfel :
cifra 0 — pentru ouă de găină care se cresc ecologic.
cifra 1 — pentru ouă de găină care se cresc în aer liber;
cifra 2 — pentru ouă de găină care se cresc în hale la sol;
cifra 3 — pentru ouă de găină care se cresc în baterii (cuști, îmbunătățite)
Marcarea ouălor cu codul producătorului se va face la locul de producție sau la primul centru de ambalare la care sunt livrate ouăle, cu respectarea condițiilor legale.
Informații obligatorii pe care le găsim inscripționate pe ambalaj
Ambalajele care conțin ouă de categoria A trebuie să poarte la exterior, pe lângă concordanța între codul producătorului marcat pe ou și cel de pe ambalaj, înscris vizibil și perfect lizibil:

  • codul centrului de ambalare ouă;
  • categoria de calitate;
  • categoria de greutate;
  • data valabilității;
  • metoda de creștere (Ouă de găini crescute în aer liber / Ouă de găini crescute în hale la sol / Ouă de găini crescute în baterii).

Data valabilității minime trebuie stabilită la maxim 28 de zile de la ouat.
Valorificarea ouălor de consum se poate face numai in spații și unități autorizate și supuse controlului sanitar veterinar.
Se interzice comercializarea ouălor care nu sunt marcate, cu:
– țara de proveniență
– codul unității producătoare,
– data producerii (ziua, luna și anul),
– indici de standard de comercializare și cifra sistemului de creștere, care.se aplică pe fiecare ou,
Transportul ouălor se va efectua numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar și însoțite de document de comformitate, care să ateste salubritatea acestora și sistemul de creștere a găinilor.
Se interzice depozitarea, expunerea în vederea comercializării a ouălor în aceleași locuri cu alte produse alimentare nepreambalate sau în spații necorespunzatoare care pot duce la alterarea sau contaminarea acestora.
Păstrarea ouălor se face în frigider sau încăperi cu temperatura de 4—14 grade Celsius.
Comercializarea ouălor nemarcate și fără documente specifice, se sancționează cu amendă de la 600 la 2.000 de lei și confiscarea întregii cantități în cauză.
Susa: https://www.agromonitor.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *